Aanmelding en samenwerkingsverbanden

Hoe kan ik me aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs?

Sinds de invoering van Passend Onderwijs bestaan er regionale samenwerkingsverbanden. De scholen binnen een betreffende samenwerkingsverband, zowel regulier als speciaal onderwijs, zorgen er voor dat een leerling een plek in het onderwijs krijgt die het beste bij hem past.

Soms past een leerling niet altijd binnen het regulier onderwijs. Dan kan het advies gegeven worden voor speciaal onderwijs. Om dit te regelen geeft het samenwerkingsverband uit die regio een zo genoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Voor een leerling die al ingeschreven staat op een basisschool

De reguliere school geeft aan dat er niet voldoende tegemoet gekomen kan worden aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling. De school bespreekt met de ouders de mogelijkheden van ondersteuning. Als hieruit blijkt dat een overstap naar een andere reguliere school de oplossing is, regelt de school dit zelf samen met de ouders.
Als blijkt dat verwijzing naar speciaal onderwijs de beste optie is, legt de school dit advies voor aan twee afzonderlijke deskundigen, een orthopedagoog en iemand met kennis van de beperking waar de betreffende leerling mee te maken heeft (bijvoorbeeld een schoolarts, psycholoog etc.).

Na akkoord organiseert de school een gesprek tussen school, ouders en de voorkeursschool voor speciaal onderwijs. Als alle partijen het eens zijn, kan overgegaan worden op het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het betreffende samenwerkingsverband.

Voor een leerling die nog niet ingeschreven staat bij een school

Er zijn in dit geval verschillende mogelijkheden:

  • Tijdens de aanmeldprocedure constateert de school dat men niet tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dan wordt de eerder beschreven procedure gevolgd;
  • Tijdens de voorschoolse periode wordt door de peuterspeelzaal of het Medisch Kinderdagverblijf (MKD) geconstateerd dat de betrokken leerling aangewezen is op speciaal onderwijs. Dan vindt een gesprek plaats tussen de ouders, de peuterspeelzaal of het MKD en de ontvangende school voor speciaal onderwijs. Verder is de procedure wederom hetzelfde als beschreven bij 1.

 De medewerkers op onze scholen zijn natuurlijk bereid om, indien nodig, meer informatie te geven over de aanmeldingsprocedures.

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

SSOE-leerlingen zijn afkomstig uit diverse regio’s, waardoor SSOE participeert in ongeveer 13 samenwerkingsverbanden. Onderstaand de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs waar leerlingen van SSOE uit afkomstig zijn.

Op de websites van de samenwerkingsverbanden kunt meer informatie vinden over hun procedures.

Primair Samenwerkingsverband Informatie
     
PO 30-05 De Meierij Website
PO 30-06 Oss-Uden-Veghel  Website
PO 30-07 Eindhoven Website 
PO 30-08 Helmond e.o.  Website 
PO 30-09 Valkenswaard, Veldhoven e.o. (Kempen)  Website
PO 31-01 PO Noord-Limburg  Website
PO 31-03  PO Weert, Nederweert  Website
     
Voortgezet Samenwerkingsverband Informatie
     
VO 30-05 De Meierij Website
VO 30-06 Oss-Uden-Veghel Website
VO 30-07 Eindhoven-Kempen Website
VO 30-08 Helmond e.o. Website
VO 31-01 Noord-Limburg Website
VO 31-03 Weert, Nederweert Website