<< Kijk bij leerlingen met ASS naar hun kwaliteiten en denk vanuit oplossingen >>
Saskia Sliepenbeek, autisme steunpunt

Numicontrainingen

Numicon verhoogt rekenprestaties

Numicon is een rekenmethode die ontwikkeld is in (Oxford) Engeland. De methode is evidence-based. Onderzoek wijst uit dat Numicon de prestaties van kinderen op alle rekenwiskundige onderdelen verhoogt.

Kinderen krijgen plezier in rekenen!

De rekenmethode neemt kinderen spelenderwijs mee van het ‘ordenen’ naar het ‘leren rekenen’. Het materiaal van Numicon maakt getallen concreet omdat kinderen getallen letterlijk kunnen zien en voelen. Kinderen met rekenproblemen krijgen inzicht in hun eigen handelen, het getal symbool wordt gekoppeld aan een patroon. Kinderen zien werkelijk wat ze doen. Zelfs de meest zwakke rekenaars krijgen weer zin in rekenen en roepen: ‘Oh, zit het zo’!!

Het materiaal is bedoeld voor kinderen uit het regulier en speciaal onderwijs vanaf een ontwikkelingsleeftijd van 3 jaar.

Wij zijn officieel opleider voor Nederland en België

Sinds oktober 2016 is Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) officieel Numicontrainer voor Nederland en België. Wij verzorgen trainingen die scholen en leerkrachten in staat stelt om de leerstof in de klas meer rekenrijk te maken. 

Klik hier voor meer informatie over de trainingen van Numicon.