Hoe gaan wij om met de privacy van u en uw kind?

Hoe gaan wij om met de privacy van u en uw kind?

Hoe zit het met psychologische en orthopedagogische onderzoeken van mijn kind?

Voor psychologische en orthopedagogische onderzoeken van uw kind vragen wij uw toestemming. Wij vragen u of wij het onderzoek af mogen nemen en of we de resultaten met de betreffende medewerkers binnen de school mogen delen.

Ik zie ook wel eens stagiaires en andere mensen rondlopen op school?

De scholen van SSOE maken ook gebruik van externe medewerkers en stagiaires. Met hen zijn afspraken gemaakt om uw gegevens geheim te houden.

Mijn kind is van school, hoe zit het met zijn/haar dossier?

De scholen van SSOE houden zich aan de wettelijke bewaartermijnen van de gegevens van uw kind. Dat betekent dat wij de gegevens van uw kind tot maximaal 2 jaar na vertrek bewaren.

Sommige gegevens van mij of mijn kind zijn niet correct, wat nu?

Als u van mening bent dat gegevens van uw kind foutief zijn, kunt u de school vragen deze gegevens te corrigeren, het dossier in te zien of informatie te verwijderen. In de meeste gevallen volstaat een telefoontje naar de administratie of contact met de mentor om dit te regelen. U kunt ook gebruik maken van een van de standaardbrieven die wij u hier aanbieden.

Wanneer u toch nog vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. 

Functionaris Gegevensbescherming 

dhr. J. Hendriks 
privacy@ssoe.nl
088 2140115