Onderzoek over 'leren leren'

Jennifer van Gurp, afgestudeerd orthopedagoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft voor haar afstudeeropdracht een onderzoek gedaan naar 'leren leren'. Ze is inmiddels geslaagd met mooie cijfers. De samenvatting van haar scriptie willen we hierbij graag delen. Onderwerp van de scriptie was de workshop ‘leren leren’. Heeft u deze workshop gemist en mocht u belangstelling hebben voor deze boeiende workshop, kijk dan hier: https://www.externedienstverlening.nl/onze-diensten/autisme/lezing-autisme-en-leren-leren

Scriptietitel: Effectiviteit van Workshop “Leren Leren”

Samenvatting:

Tegenwoordig wordt er meer van de kennis en vaardigheden van docenten omtrent executieve functies van leerlingen gevraagd door een snel veranderende kennissamenleving, waardoor er meer nadruk ligt op het leren van leerlingen (Verstraete & Nijman, 2016), en een meer diverse leerlingengroep (Vaughn et al., 2018). Niet alle docenten zijn toegerust op deze toegenomen vraag naar kennis en vaardigheden (Subban, 2006; Tomlinson et al., 2003). Door professionalisering, zoals de workshop “Leren leren” van Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE), kunnen docenten in deze kennis en vaardigheden groeien (Van Veen et al., 2010).

Om te onderzoeken of deze workshop effectief is, zijn in het huidige onderzoek zelfontworpen vragenlijsten op een voor- en nameting afgenomen bij medewerkers en leerlingen van Brabantse havo/vwo-scholen. Aan het onderzoek hebben 40 schoolmedewerkers deelgenomen. Hiervan hebben 20 medewerkers de workshop gevolgd. De resultaten lieten zien dat de kennis over executieve functies en ondersteuning hiervan bij beide groepen medewerkers was toegenomen. Verder bleek dat de totale vaardigheden van de medewerkers die de workshop hadden gevolgd significant meer waren toegenomen dan van medewerkers die de workshop niet hadden gevolgd. Vier leerlingen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Deze gegevens en de evaluatie van de medewerkers zijn kwalitatief geanalyseerd. Bij de leerlingen werd geen eenduidig beeld gevonden over de vooruitgang van executieve functies en ervaarde ondersteuning. Gelet op de online vorm en verschillende bevindingen uit onderzoeken over duur, kan toekomstig onderzoek zich richten op de duur en fysieke vorm van de workshop. Er wordt aanbevolen om in toekomstig onderzoek na de lockdown in Nederland aselect een grotere steekproef te werven. Er wordt scholen aanbevolen om intervisies voor medewerkers te realiseren.  

 

Referenties:

Subban, P. (2006). Differentiated instruction: A research basis. International Education

Journal, 7(7), 935-947.

Tomlinson, C. A., Brighton, C., Hertberg, H., Callahan, C. M., Moon, T. R., Brimijoin, K.,

Conover, L. A., & Reynolds, T. (2003). Differentiating Instruction in Response to Student Readiness, Interest, and Learning Profile in Academically Diverse Classrooms: A Review of Literature. Journal for the Education of the Gifted, 27(2-3), 119-145.

Van Veen, K., Zwart, R., Meirink, J., & Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van

leraren: Een reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren.

Vaughn, S. R., Bos, C. S., & Schumm, J. S. (2018). Teaching students who are exceptional,

diverse, and at risk in the general education classroom (7th Edition). Pearson.

Verstraete, I., & Nijman, K. (2016). Handboek leren leren voor het voortgezet onderwijs.