Verliesbegeleiding Mytylschool Eindhoven

Veel leerlingen van de Mytylschool krijgen op jonge leeftijd te maken met (een vorm van) verlies; zij worden namelijk geconfronteerd met het verlies van een gezond lichaam. Alle kinderen/jongeren met een ziekte of beperking krijgen te maken met een extra pakket ontwikkelingstaken. Denk hierbij aan het omgaan met een beperking, omgaan met andere leefregels, ervaren dat je anders bent dan anderen. Kortom, het in aanraking komen met diverse verlieservaringen.

Gestapeld verlies

Daarnaast kunnen leerlingen te maken krijgen met gestapeld verlies door o.a. echtscheiding van hun ouders, een ernstige ziekte of zelfs overlijden in hun directe omgeving. Hierdoor wordt de veerkracht van kinderen/jongeren op de proef gesteld. Het is begrijpelijk dat ze hiermee worstelen en dat je dat merkt aan hun functioneren en gedrag. Soms laten ze aan de buitenkant niet zien hoe moeilijk ze het hebben. Maar het spreekt voor zich dat leerlingen met een verlieservaring ook op school een luisterend oor, herkenning en erkenning nodig hebben.

Hulpaanbod

Daarom biedt de Mytylschool deze leerlingen extra hulp en steun. Hiervoor worden elk schooljaar ervaringsgroepen samengesteld: een groep voor het SO en/of een groep voor het VSO. Een ervaringsgroep bestaat uit een groepje leerlingen, die wat betreft leeftijd en ondersteuningsbehoeften bij elkaar aansluiten. Zij krijgen in deze groep de gelegenheid om onder deskundige begeleiding met leeftijdsgenoten hun ervaringen te delen en van elkaar te leren. Tijdens de bijeenkomsten zetten we verschillende werkvormen in. Voor de start van een nieuwe groep voeren we gesprekken met zowel de leerling als de ouders en wordt er een informatie-avond voor de betrokken ouders georganiseerd.

Tevens wordt op schoolniveau aandacht besteed aan dit thema.

Naast de ervaringsgroepen is er ook gelegenheid voor individuele begeleiding bij het leren omgaan met verlies. 

Informatie

Sebastiaan Marechal, directeur Mytylschool Eindhoven (s.marechal@ssoe.nl) of Expteriseteam Verliesbegeleiding (b.vandeven@ssoe.nl / verlies.en.veerkracht@gmail.com). Beiden zijn ook telefonisch te bereiken op 040-2418181.

Om deze steun te kunnen bieden is samenwerking gezocht met extern deskundige Simone van den Akker (www.verliesbegeleiding-colora.nl). Daarnaast breiden we onze deskundigheid uit bij Expertisecentrum Omgaan met Verlies.(www.rietfiddelaers.nl).