Kennisbank

rapport: v(ASSt) en zeker naar het VO

Onderzoeksverslag voorwaarden voor leerlingen met autisme die instromen naar het voortgezet onderwijs


Passend Onderwijs Vanuit Autisme Bekeken

Vanuit autisme bekeken analyseerde ruim 60 praktijksituaties op het gebied van passend onderwijs voor leerlingen met autisme.


Competentielijst Voortgezet Onderwijs , onderbouw

Welke competenties worden gevraagd van een leerling in de onderbouw van het VO?


Competentielijst Voortgezet Onderwijs (VO), bovenbouw

Welke competenties worden gevraagd van een leerling in de bovenbouw van het(VO?


Checklist schoolkeuze voortgezet onderwijs: regulier of speciaal

Een goede overstap van de basisschool en het voortgezet onderwijs is belangrijk.


Cora van Hoof

Artikel over effecten op klinische, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige oordeelvorming


Petra van Krieken

Praktijkvoorbeeld vanuit Samenwerkingsverband Helmond-Peelland


Erica School

Hoe creëer je rust en duidelijkheid voor kinderen met autisme tijdens leuke, maar spannende dagen?


Zo zien wij het onderwijs

Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen