Kennisbank

Competentielijst Voortgezet Onderwijs (VO), bovenbouw

Welke competenties worden gevraagd van een leerling in de bovenbouw van het(VO?


Competentielijst Voortgezet Onderwijs , onderbouw

Welke competenties worden gevraagd van een leerling in de onderbouw van het VO?


Cora van Hoof

Artikel over effecten op klinische, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige oordeelvorming


Petra van Krieken

Praktijkvoorbeeld vanuit Samenwerkingsverband Helmond-Peelland


Erica School

Hoe creëer je rust en duidelijkheid voor kinderen met autisme tijdens leuke, maar spannende dagen?


Zo zien wij het onderwijs

Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen


Levensbrede aanpak bij autisme

Aanbevelingen door de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken


Handicap of chronisch ziek?

Brochure Gelijke behandeling wettelijk geregeld


Proefschrift over de keuze voor regulier of speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking

"Children with emotional and behavioral disorders in special education: placement, progress and family functioning."