Kennisbank

Checklist schoolkeuze voortgezet onderwijs: regulier of speciaal

Een goede overstap van de basisschool en het voortgezet onderwijs is belangrijk.


Cora van Hoof

Artikel over effecten op klinische, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige oordeelvorming


Erica School

Hoe creëer je rust en duidelijkheid voor kinderen met autisme tijdens leuke, maar spannende dagen?


Documentatie over studeren met autisme


Proefschrift over de keuze voor regulier of speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking

"Children with emotional and behavioral disorders in special education: placement, progress and family functioning."


Handicap of chronisch ziek?

Brochure Gelijke behandeling wettelijk geregeld


Levensbrede aanpak bij autisme

Aanbevelingen door de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken


Zo zien wij het onderwijs

Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen


Onderwijs Vanuit Autisme Bekeken

"Vanuit autisme bekeken" staat voor een inclusieve samenleving waarin mensen met autisme de kans krijgen om zich in eigen tempo en volgorde te ontwikkelen