Kennisbank

Cora van Hoof

Artikel over effecten op klinische, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige oordeelvorming


Petra van Krieken

Praktijkvoorbeeld vanuit Samenwerkingsverband Helmond-Peelland


Erica School

Hoe creëer je rust en duidelijkheid voor kinderen met autisme tijdens leuke, maar spannende dagen?


Levensbrede aanpak bij autisme

Aanbevelingen door de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken


Zo zien wij het onderwijs

Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen


Handicap of chronisch ziek?

Brochure Gelijke behandeling wettelijk geregeld


Proefschrift over de keuze voor regulier of speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking

"Children with emotional and behavioral disorders in special education: placement, progress and family functioning."


Documentatie over studeren met autisme


Onderwijs Vanuit Autisme Bekeken

"Vanuit autisme bekeken" staat voor een inclusieve samenleving waarin mensen met autisme de kans krijgen om zich in eigen tempo en volgorde te ontwikkelen