21 maart: training Numicon voor peuters en kleuters

21 maart vindt de training voor rekenmethode 'Numicon voor peuters en kleuters' plaats.

De rekenmethode Numicon leent zich, naast rekenactiviteiten vanaf groep 3, ook uitstekend voor de ondersteuning van het rekenonderwijs van de jongste kinderen in primaire onderwijs en bij peuters. Voor deze jonge doelgroep is het op verschillende manieren opdoen van rekenervaringen belangrijk.

De betekenisvolle rekenactiviteiten van Numicon ontwikkelen en stimuleren de ontluikende gecijferdheid. Het ‘doen’ en ‘beleven’, zorgt ervoor dat kinderen zich al op jonge leeftijd, onbewust, op rekenwiskundig gebied ontwikkelen. Centraal in deze workshop staat de benaderingswijze van Numicon die de bewustwording van ontluikende gecijferdheid stimuleert. 

Programma

  • Pedagogiek en didactiek bij het leren rekenen met Numicon 
  • Ontwikkeling van rekenvaardigheid met Numicon 
  • Benaderingswijze Numicon (rekentaal) 
  • Intervisie 

Kosten

€ 105,-- inclusief cursusmap, bewijs van deelname, koffie en thee.

Aanmelden

Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden.

Als je je inschrijft voor deze training is het van belang dat je eerst de training 'Kennismaken met Numicon' gevolgd hebt.

Heb je vragen? Stel ze via het Digitaal Loket of bel 088 214 01 00.