3 februari: Lezing 'autisme en executieve functies'

Veel kinderen en jongeren hebben moeite met plannen, organiseren, beginnen en stoppen. Ze krijgen hun schoolwerk niet op orde, of kunnen zich niet beheersen als ze boos worden. Dit kan wijzen op problemen in de executieve functies. In deze lezing hoort u wat we onder executieve functies verstaan. Hoe onderzoek je ze? Hoe ga je er dan mee om thuis en op school? Hoe geef je het kind en de jongere de ondersteuning om hierin te leren?

De lezing wordt gegeven door een medewerker van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra).

Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden.