3 oktober start Blended Learning cursus 'met autisme in het basisonderwijs'

Passend Onderwijs voor leerlingen met autisme vraagt om voldoende expertise bij de professionals. Kennis is belangrijk om gedrag te begrijpen en passend onderwijs te bieden. In de cursus leren we je wat autisme is en maken we een vertaling naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Blended-learning is een moderne manier van leren: één opstartbijeenkomst, drie intervisiebijeenkomsten, afgewisseld met zelfstudie via E-learning en een werkboek.

Na de cursus heeft de professional meer kennis en praktische tools in handen om het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen met autisme vorm te kunnen geven.

De cursus wordt gegeven door een medewerker van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant.

Deze cursus is gevalideerd door het Registerleraar voor 15 registeruren.

 

De cursus start 3 oktober. Let op! Inschrijven kan tot uiterlijk 3 september!

 

Doelgroep

Voor leerkrachten, leerlingbegeleiders, intern begeleiders en zorgcoördinatoren in het primair en speciaal onderwijs.

Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven.