Deelname project Europees Sociaal Fonds (ESF)

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra krijgt dit schooljaar een financële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en REACT-EU. Het geld dat door onze scholen hierdoor wordt ontvangen, zetten wij in om de stap van school naar (arbeidsmatige) dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. De subsidie wordt gebruikt voor aanvullende stagebegeleiding, financiering van (externe) branchegerichte cursussen, extra begeleiding bij praktijklessen en de financiering van het Arbeids Transitie Centrum.