Geslaagde mini-symposium 'signaleren'

Dinsdag 7 november organiseerde onze Externe Dienstverlening een mini-symposium over 'signaleren'. De deelnemers hadden vooraf een keuze gemaakt uit twee van de volgende workshops/lezingen. 

1. Lezing ‘autisme bij meisjes’ 
2. Lezing ‘signaleren van problemen in de executieve functies’
3. Workshop ‘schrijven in de basisschool’
4. Workshop ‘een leerling met SOLK! Help, wat nu?’
5. Workshop ‘rekenen is weer leuk met Numicon’
6. Workshop ‘screening fijn-motorische vaardigheden voor  onderbouwleerlingen van de basisschool’

Het mini-symposium werd geopend door de teamleider van de Externe Dienstverlening, Theo Franx. Hij vertelde over (vroeg)signalering van een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid. 
Om 18.00 uur genoten we met elkaar van het buffet dat door enthousiaste leerlingen van MBS Eindhoven was voorbereid en werd geserveerd. Tussendoor was er gelegenheid om de ‘signaleringsmarkt’ te bezoeken.

Vanuit de positieve feedback van de deelnemers kunnen we vaststellen dat deze avond goed is ontvangen. In onze nieuwsbrief die over twee weken verschijnt, blikken we ook nog even terug op het mini-symposium.