Koersplan 21-24: Samen Grenzen Verleggen

De afgelopen maanden hebben we de koers voor de komende vier jaar bepaald. Er is daarvoor met veel verschillende partijen en mensen binnen en buiten SSOE gesproken. Er is teruggekeken op de afgelopen vier jaar en we hebben vooruitgekeken naar de komende vier jaar. Alle input heeft geresulteerd in het nieuwe koersplan van SSOE voor 2021-2024. De titel van ons koersplan is: “Samen Grenzen Verleggen”.  

De plannen voor de komende jaren zijn een logisch vervolg op ontwikkelingen in onderwijs, om ons heen en in onze scholen en passen goed bij onze visie en missie. We hebben het koersplan visueel gemaakt middels een landkaart dat tevens de complexiteit aangeeft van ons werkveld. Het koersplan is samengevat in zes koerslijnen. De eerste drie gaan vooral over de samenwerking met anderen, de laatste drie zijn onze eigen interne ambities.

Het landschap waarin de scholen en diensten van SSOE hun werk doen is complex en als we grenzen willen verleggen, is een routekaart een mooi instrument. Een strategisch plan is alleen van waarde als het meer is dan papier. Een koers geeft de richting aan, het dient als basis van alles wat we doen en als richting voor schoolplannen, teamplannen en ambities. Ik vertrouw er op dat we over vier jaar kunnen terugkijken op deze ambities en kunnen constateren dat we onze doelen hebben bereikt. 

Hilbert de Vries, bestuurder SSOE

Download hier de landkaart van SSOE.