Leerling Antoon van Dijkschool maakt overstap naar het regulier onderwijs

Denken in mogelijkheden, een goede afstemming met de reguliere school en begeleiding vanuit samenwerkingsverband PO Helmond-Peelland maakte het voor Mohamed mogelijk de overstap te maken van SO Antoon van Dijkschool naar basisschool De Goede Herder

Binnen het speciaal onderwijs wordt elk half jaar gekeken of de vorm van onderwijs voor een leerling passend is. Doorstroom naar SBO of regulier onderwijs is mogelijk. Dat bewijst Mohamed uit Helmond. 

Hoe het begon
Mohamed startte in 2018 op de Antoon van Dijkschool vanuit KDC Binderen. Hij had extra ondersteuning nodig in het leren leren en in het ontwikkelen van zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Na een jaar intensieve ondersteuningsgroep van 9 leerlingen, stroomde hij door naar een reguliere SO-groep van 15 leerlingen. Daar was extra aandacht voor structuur en planning. Mohamed is heel leergierig en dankzij de geboden intensieve ondersteuning liet hij een dermate mooie ontwikkeling zien op de leerlijnen, dat wij ons af begonnen te vragen of de Antoon van Dijkschool (ZML) nog wel de best passende onderwijsplek was voor Mohamed.

Samenwerking is key
In gesprek met de leerkracht, ouders, het samenwerkingsverband en het zorgteam van de Antoon van Dijkschool hebben we gezocht naar mogelijkheden. De wens van ouders was dat Mohamed naar de school in de wijk zou gaan, omdat zijn vrienden uit de buurt daar ook naar toe gingen. 

De intern begeleider van de school, Janine Rops, heeft contact opgenomen met de intern begeleider van basisschool De Goede Herder, Wencke van de Westerlo. De collega's van de Goede Herder waren positief en wilden graag onderzoeken of een overstap haalbaar zou zijn. Nadat Mohamed een aantal dagen heeft meegedraaid, is besloten hem met ingang van schooljaar ’22-’23 te laten starten op De Goede Herder met behulp van een symbiose-overeenkomst. Dit houdt in dat Mohamed ingeschreven kon blijven op de Antoon van Dijkschool en als gast-leerling onderwijs kon volgen bij De Goede Herder. 

Het blijkt een succes!
De intern begeleider van de Antoon van Dijkschool heeft de school ondersteund door te observeren in de groep en regelmatig evaluatiegesprekken te voeren met de leerkracht, intern begeleider en ouders. Nu, na drie maanden, zijn we tot de conclusie gekomen dat BS De Goede Herder de best passende school is voor Mohamed en dat hij kan worden uitgeschreven op de Antoon van Dijkschool! 

Mohamed, bedankt dat we jou hebben mogen laten groeien! We wensen jou en je ouders alle geluk voor de toekomst!