Pilot Praktijk Algemene Techniek bij het ATC geslaagd!

Eind vorig schooljaar is de “pilot” Praktijk Algemene Techniek (PAT) afgerond op het ATC. 7 jongeren van De Taalbrug, Mytylschool Eindhoven en MBS Eindhoven hebben deelgenomen aan de pilot. Deze jongeren vonden de lessen leuk en leerzaam. 

De docent bij het ATC was vooral tevreden over de samenwerking, inzet, houding en technische vorderingen. De jongeren hebben hun werkmap meegekregen; een portfolio met daarin de cijfers en foto’s van de werkstukken en een bewijs van deelname, in de vorm van een certificaat.

De pilot is geslaagd voor zowel de jongeren, als het ATC. Er is besloten de PAT-lessen voort te zetten. We zijn inmiddels gestart met veiligheid, meten en schatten en cirkels tekenen als voorbereiding op werkstuk “het naambord”. Vier bewerkingen: branden, boren, figuurzagen en spijkeren (eventueel een lettermal als zelf construeren echt niet lukt).