Schoolbesturen werken samen aan innovatieve en wendbare basisschool

7 schoolbesturen voor primair onderwijs, de Eenbes, Kempenkind, Prodas, Qliq, SKPO, SPVOZN en SSOE, hebben samen platform PO Zuidoost Brabant opgericht. Met deze samenwerking willen de schoolbesturen innovatie en wendbaarheid vergroten zodat de schoolbesturen kunnen anticiperen op de personele vraag van de toekomst. 

Het platform PO Zuidoost Brabant zet in op kennisdeling tussen de personeelsadviseurs, een gezamenlijk platform richting pabo's en startende leerkrachten en bovenbestuurlijke vervangingen. Dit doet zij in antwoord op het (toekomstig) lerarentekort, het borgen en continueren van de kwaliteit binnen het primair onderwijs en het verbeteren van het imago van het onderwijs.

De deelnemende besturen kunnen per thema kiezen of zij wel of niet deelnemen. Aan het netwerk voor personeelsadviseurs doen alle zeven schoolbesturen mee. In de komende periode wordt duidelijk welke van deze schoolbesturen aan de andere projecten deelnemen. Uiteindelijk hebben de deelnemende besturen de ambitie om op personeelsgebied verdere samenwerking met elkaar aan te gaan. Het is mogelijk dat in de (nabije) toekomst andere schoolbesturen aansluiten.