Conciërge MBS Eindhoven

Het bestuur van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra roept vanwege groei en uitbreiding van locaties bij MBS Eindhoven per direct kandidaten op voor de functie van:

Congiërge

Over MBS Eindhoven

MBS Eindhoven (Mgr. Bekkersschool) is een speciale school voor leerlingen met een eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte; de school heeft drie afdelingen: SO, VSO en Onderwijszorg. Het bevoegd gezag wordt gevormd door Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE). Er is altijd sprake van een bepaalde leer- en ontwikkelingsachterstand en relatief veel leerlingen van de school zijn bekend met het autisme spectrum stoornis (ASS). Op dit moment bezoeken 300 leerlingen onze school, die verdeeld zijn over drie afdelingen en de Blauwe Bloemklas (integratieklas bij het novaliscollege). De school heeft de beschikking over een modern pand met veel mogelijkheden voor onze verschillende doelgroepen. Er is ook BSO verbonden aan onze school. Daarnaast hebben we sinds dit schooljaar een tweede pand betrokken aan de Leuvenlaan 23.

Omvang

wtf 0.8000-1,000

Taken

 • Het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouw, terrein en inventaris, daarbij rekening houdend met (-technische) voorschriften en gemaakte afspraken. Dat kan op zowel de hoofd- als nevenlocatie zijn.
 • Dienstbaar zijn t.b.v. lesvoorbereidende en onderwijsondersteunende werkzaamheden.
 • Eerste aanspreekpunt zijn voor klachten van technische aard, meldingen, controles, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden intern, maar ook extern voor derden. 
 • Huishoudelijke taken in overleg en in afstemming met de medewerker huishoudelijke dienst, collega conciërge en directie.
 • Werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken; toezien op en naleven van gemaakte afspraken, incidenteel aansturen interne stageleerlingen.
 • Verdere taken worden in onderling overleg met de directie vastgesteld.

Functie-eisen

 • in het bezit zijn van een relevante opleiding en ervaring.
 • representatief voorkomen, stressbestendig zijn en goede contactuele en communicatieve vaardigheden bezitten om in een dynamische werkomgeving te kunnen werken.
 • servicegerichtheid (dienstbaar zijn) en een hoge mate van flexibiliteit bezitten zijn eigenschappen waarop dagelijks een beroep zal worden gedaan. 
 • affiniteit hebben met de doelgroep van MBS Eindhoven; jongens en meisjes in de leeftijd van 4-20 jaar met beperkingen, al dan niet met bijkomende problemen.
 • enige kennis en ervaring met de onderwijssector zijn een pré.
 • EHBO-diploma en BHV-ervaring strekken tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO PO: een maximum salaris in schaal 3.

Aanstelling, na gebleken geschiktheid een benoeming voor onbepaalde tijd.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Henk Smeets, directeur of een van de beschikbare Teamleiders, bereikbaar onder telefoonnummer 040 – 251 58 59.

Solliciteren

Geïnteresseerd? Laat het ons weten! Stuur je brief met motivatie en curriculum vitae uiterlijk op 20 september t.a.v. dhr. H. Smeets, via mail mbs.administratie@ssoe.nl.  

Bezoek ook onze websites www.ssoe.nl en/of www.mbseindhoven.nl.