Leraar met als taak IB Onderwijszorggroep (SO en VSO), MBS Eindhoven

 

Zoek jij mee naar

de beste bestemming voor onze leerlingen?

 

Het bestuur van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra roept vanwege groei van MBS Eindhoven kandidaten op voor de functie van:

Leerkracht met als taak Interne begeleiding voor de Onderwijszorggroep (SO en VSO)

Over MBS Eindhoven

MBS Eindhoven (Mgr. Bekkersschool) is een speciale school voor leerlingen met een eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte; de school heeft drie afdelingen: SO, VSO en Onderwijszorg. Het bevoegd gezag wordt gevormd door Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE). Er is altijd sprake van een bepaalde leer- en ontwikkelingsachterstand en relatief veel leerlingen van de school zijn bekend met het autisme spectrum stoornis (ASS). Op dit moment bezoeken 300 leerlingen onze school, die verdeeld zijn over drie afdelingen en de Blauwe Bloemklas (integratieklas bij het novaliscollege). De school heeft de beschikking over een modern pand met veel mogelijkheden voor onze verschillende doelgroepen. Er is ook BSO verbonden aan onze school. Daarnaast hebben we sinds dit schooljaar een tweede pand betrokken aan de Leuvenlaan 23.

Omvang en inzetbaarheid

0,575 of 0,6375 wtf

Taken

 • coachen en informeren van leraren rondom leeropbrengsten;
 • ondersteunen van leraren bij het opstellen en uitvoeren van (groeps-)plannen; sublesgroepen en de uitvoering van het OPP;
 • groepsplanbesprekingen voorzitten; 
 • verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de leerlingcyclus;
 • samen met de gedragswetenschapper heb je een taak in het schrijven van het (start)-OPP van individuele leerlingen;
 • samen met de teamleider (en andere zorgteamleden) ben je verantwoordelijk voor de invulling van de teamvergaderingen;
 • je bent contactpersoon voor vragen rondom leerlingen en lesprogramma's binnen de afdeling. Omtrent deze vragen ben je kritisch en durf je zo nodig ook vragen terug te leggen;
 • regelmatig initieer je of sluit je aan bij gesprekken met ouders of andere betrokken hulpverleners/ samenwerkingspartners;
 • dagelijks (ad hoc) en 2 wekelijks gepland overleg in eigen zorgteam van de afdeling;
 • adviseren en meedenken in beleid specifieke zaken;
 • multidisciplinair en oplossingsgericht kunnen werken binnen teams en met collega orthopedagogen/psychologen;
 • verdere ontwikkeling van het eigen vakgebied.

Opleiding, kennis en ervaring

 • volledig onderwijsbevoegd (PABO), aangevuld met post-hbo-certificaat intern begeleider, Master (S)EN of een relevante vergelijkbare opleiding;
 • ervaring in het handelingsgericht coachen en begeleiden van leraren, met name op het gebied van 'leerlinggedrag';
 • ervaring in het speciaal onderwijs, met name ervaring in ZML-onderwijs is een pré;
 • kennis en ervaring met ZIEN en ParnasSys is een pré;
 • kennis van de huidige onderwijsontwikkelingen, waaronder Passend Onderwijs.

Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen

 • pro-actief en daadkrachtig;
 • flexibel en gemotiveerd;
 • oplossingsgericht en doorzetter;
 • resultaatgericht en analytisch;
 • zeer goede communicatieve vaardigheden;
 • in crisissituaties actief handelend kunnen optreden.

Arbeidsvoorwaarden

 • Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO PO, maximum salaris in schaal 12, afhankelijk van geschiktheid en ervaring. 
 • MBS Eindhoven valt onder de wettelijk bepaalde arbeidsmarktregeleing en kan haar medewerkers, tijdelijk bovenop het lerarensalaris een extra beloning bieden.  
 • Aanstelling, na gebleken geschiktheid, voor onbepaalde tijd.
 • Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop SSOE een carrièreperspectief biedt aan leerkrachten. 

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Henk Smeets, directeur MBS Eindhoven, of Sylvia Verdonschot teamleider, allen bereikbaar op 040-2515859.

Bezoek ook onze website www.mbseindhoven.nl of www.ssoe.nl. 

Sollicitaties

Is dit jouw baan? Verras ons dan met je gemotiveerde brief en CV.  Solliciteren via onderstaande link.   

Solliciteren

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.