Leraren (voortgezet) speciaal onderwijs L11

Zoek jij mee naar
de beste bestemming voor onze leerlingen?  

Leraren (voortgezet) speciaal onderwijs L11 (0,5 -1 wtf)

De leraar L11 is een professional die samen met collega's, in teamverband, het onderwijs verzorgt, verantwoordelijk is voor de pedagogisch/didactische aanpak, zorgverlening, onderwijsontwikkeling en -verbetering en de professionalisering van het team.  

Over onze scholen: 

De Antoon van Dijkschool in Helmond verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Leerlingen zijn veelal zeer moeilijk lerend in combinatie met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of sociaal-emotionele problematieken. Wij zijn trots op ons buitenlokaal, de schooltuin en op het mooie werk dat onze leerlingen hier verrichten. Hier wordt geleerd buiten de boeken om, gewoon door te doen en te ervaren. Er zijn veel groene vaardigheden te leren en er ligt veel kennis voor het oprapen. Voor onze leerlingen is dit een eerste kennismaking met een prachtig vakgebied én een manier om de handen uit de mouwen te steken.

MBS Eindhoven (Mgr. Bekkersschool) is een speciale school voor leerlingen met een eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte; de school heeft drie afdelingen: SO, VSO en Onderwijszorg. Het bevoegd gezag wordt gevormd door Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE). Er is altijd sprake van een bepaalde leer- en ontwikkelingsachterstand en relatief veel leerlingen van de school zijn bekend met het autisme spectrum stoornis (ASS). Op dit moment bezoeken 300 leerlingen onze school, die verdeeld zijn over drie afdelingen en de Blauwe Bloemklas (integratieklas bij het novaliscollege). De school heeft de beschikking over een modern pand met veel mogelijkheden voor onze verschillende doelgroepen. Er is ook BSO verbonden aan onze school. Daarnaast hebben we sinds dit schooljaar een tweede pand betrokken aan de Leuvenlaan 23.

Mytylschool Eindhoven heeft als doelgroep leerlingen met (ernstige) lichamelijke functiebeperkingen en meervoudig gehandicapte leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De school is gelegen naast Libra Revalidatie en Audiologie (Blixembosch) waarmee een intensieve samenwerking bestaat. De school wordt gekenmerkt door een veilig pedagogisch klimaat. Schoolbreed wordt planmatig, doel- en opbrengstgericht onderwijs verzorgd. Er wordt gewerkt binnen drie uitstroomprofielen: (arbeidsmatige) dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs. 

Functie-eisen en taken

  • Je bent in het bezit van een volledige onderwijsbevoegdheid Primair Onderwijs, bij voorkeur aangevuld met Master EN;
  • Je kunt groepsverantwoordelijkheid dragen, in de breedste zin van het woord, evt. in goede samenwerking met je duopartner en in nauwe afstemming met de klassen-/onderwijsassistent;
  • Je bent didactisch sterk;
  • Je bent toegankelijk en kan helder communiceren met kinderen, ouders, collega's en externen;
  • Je bent veerkrachtig en kan goed omgaan met veranderingen en vernieuwingen;
  • Je kan een bijdrage leveren aan het team, de teamvorming en het teamleren;
  • Je hebt een grote affiniteit met en hebt bij voorkeur ervaring met leerlingen die een fysieke en/of leer- en ontwikkelingsachterstand hebben;
  • Je bent stressbestendig;
  • Je bent in staat om achter het gedrag van leerlingen te kijken.

Arbeidsvoorwaarden

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Primair Onderwijs met een inschaling in L11. Je krijgt een benoeming voor één jaar en bij gebleken geschiktheid volgt een benoeming voor onbepaalde tijd. Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop SSOE een carrièreperspectief biedt aan leerkrachten. 

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop SSOE een carrièreperspectief biedt aan leerkrachten. 

Informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marianne Vat, beleidsmedewerker P&O, mobiliteitscentrum@ssoe.nl.

Sollicitaties

Je gemotiveerde brief / reactie en CV zien wij graag tegemoet. Solliciteren via onderstaande link.   

Solliciteren