Leraren (V)SO met als taak intern begeleider

Het bestuur van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra roept voor de Antoon van Dijkschool kandidaten op voor de functie van:

 

Twee leraren (voortgezet) speciaal onderwijs
met als taak intern begeleider voor het SO en het VSO (m/v)
ter vervanging van een zwangerschapsverlof

Werktijdfactor

2 x 0,6 fte

Inzetbaarheid

Per direct tot februari 2020

Taken en taakgebieden

 • Medeverantwoordelijk zijn voor de interne begeleiding van het SO en VSO in nauwe samenwerking met de teamleider SO en VSO; 
 • Lid zijn van het betreffende (V)SO team en zorgteam; vanuit het zorgteam ingaan op en oplossingen aandragen voor gestelde hulpvragen. Deze hulpvragen zijn gericht op het gebied van:
  - begeleiding en coaching van leraren in hun professionele ontwikkeling;
  - coördineren van activiteiten in het kader van onderwijsvernieuwing en inhoudelijke schoolontwikkeling; 
  - vormgeven aan de verdere ontwikkeling op pedagogisch en didactisch gebied, samen met psycholoog/orthopedagoog en verschillende specialisten;
  - integrale ondersteuning leerlingen; 
 • Adviserende rol in het MT-ZT-overleg.

Functie-eisen

 • in het bezit zijn van een volledige onderwijsbevoegdheid bij voorkeur aangevuld met de opleiding of scholing tot intern begeleider of ervaring hiermee hebbende; 
 • empathisch en relativeringsvermogen en goede contactuele eigenschappen bezitten; 
 • zelfstandig kunnen handelen, maar ook teamlid kunnen zijn;
 • het is een pré als u bekend bent met het leerlingvolgsysteem Parnassys, de ZMLK-leerlijnen (CED) en de doelgroep ZML-leerlingen.

Arbeidsvoorwaarden

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO PO: een salaris volgens vastgestelde norm en afhankelijk van scholing en ervaring.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie leraar/taak IB kunt u contact opnemen met Peter van Kreij, directeur, bereikbaar onder telefoonnummer 06 – 20 88 46 10.

Sollicitaties

Uw brief met motivatie en curriculum vitae per mail z.s.m. richten aan de Antoon van Dijkschool, t.a.v. dhr. Van Kreij p.vankreij@ssoe.nl en moet uiterlijk op 3 mei 2019 bij ons binnen zijn.