Orthopedagoog / psycholoog

Het bestuur van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra roept voor de Onderwijszorgafdeling en de SO-afdeling van MBS Eindhoven kandidaten op voor de functie van:

Orthopedagoog / psycholoog

Over MBS Eindhoven

MBS Eindhoven is een speciale school voor leerlingen met een eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. De school heeft drie afdelingen: SO, VSO en Onderwijs-Zorg. Het bevoegd gezag wordt gevormd door  Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE). Bij de leerlingen die onze school bezoeken is er altijd sprake van een bepaalde leer- en ontwikkelingsachterstand. Relatief veel leerlingen zijn bekend met een autisme spectrum stoornis (ASS). Op dit moment bezoeken ongeveer 255 leerlingen de school. De leerlingen zijn verdeeld over 8 SO groepen, 9 VSO groepen, de Blauwe Bloemklas (integratieklas) en 6 Onderwijszorggroepen. De school heeft de beschikking over een nieuw modern pand met veel mogelijkheden voor onze verschillende doelgroepen.

 • Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Henk Smeets, directeur, Lous Thobokholt, teamleider Onderwijszorggroepen, Cindy Slegers, teamleider SO. Allen bereikbaar onder telefoonnummer: 040 – 251 58 59;
 • Bezoek ook onze website: www.mbseindhoven.nl of www.ssoe.nl.

Omvang en inzetbaarheid

0,425 (2 hele werkdagen) met ingang van 1 maart of z.s.m. daarna voor de onderwijszorggroep óf SO-afdeling. 

Taken

 • Begeleiden van beeldvormingstrajecten bij aanmelding en toelating voor onze school;
 • Begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van de Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) en specifieke hulpvragen;
 • Verrichten van psychodiagnostisch onderzoek en handelingsgerichte diagnostiek;
 • Lid zijn van de Commissie van Begeleiding; 
 • Dagelijks (ad hoc) en regelmatig gepland overleg in zorgteam van de betreffende afdeling;
 • Adviseren en meedenken in beleid specifieke zaken;
 • Multidisciplinair en oplossingsgericht kunnen werken binnen teams en met collega orthopedagogen/psychologen;
 • Verdere ontwikkeling van het eigen vakgebied.

Functie-eisen

 • Opleiding tot orthopedagoog/psycholoog en in het bezit van een psychodiagnostische bevoegdheid;
 • Kennis en ervaring met begeleidingsmethoden voor kinderen en jeugdigen met stoornissen binnen het autistisch spectrum en/of kinderen en jeugdigen met sociaal emotionele problematiek;
 • Leerkrachten in de groepen coachend begeleiden; hierbij praktisch kunnen handelen en aan kunnen sluiten bij de leerkrachtvaardigheden;
 • Specifieke kennis van EMB-problematiek is een pré;
 • Stressbestendig, flexibel, efficiënt werkend;
 • In een team en zelfstandig kunnen werken;
 • Werkzaam kunnen en willen zijn in een dynamische, innovatieve omgeving met onze doelgroep;
 • In crisissituaties handelend op kunnen treden.

Arbeidsvoorwaarden

 • Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO PO: maximum salaris in schaal 11;
 • Benoeming, na gebleken geschiktheid, voor onbepaalde tijd.

Sollicitaties

Je gemotiveerde brief en curriculum vitae dient uiterlijk 15 december bij ons binnen te zijn en kun je richten aan MBS Eindhoven t.a.v. dhr. H. Smeets, Venetiëstraat 43, 5632 RM Eindhoven. Graag mailen naar: mobiliteitscentrum@ssoe.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.