Orthopedagoog / psycholoog

Het bestuur van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra roept voor de VSO-afdelingen van MBS Eindhoven en de Antoon van Dijkschool kandidaten op voor de functie van:

Orthopedagoog / psycholoog 11

met ingang 1 maart a.s. of z.s.m. daarna.

Over MBS Eindhoven en de Antoon van Dijkschool

MBS Eindhoven is een speciale school voor leerlingen met een eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. De school heeft drie afdelingen: SO, VSO en Onderwijs-Zorg. Bij de leerlingen die onze school bezoeken is er altijd sprake van een bepaalde leer- en ontwikkelingsachterstand. Relatief veel leerlingen zijn bekend met een autisme spectrum stoornis (ASS). 

De Antoon van Dijkschool in Helmond verzorgt ook speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Leerlingen zijn veelal zeer moeilijk lerend in combinatie met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of sociaal-emotionele problematieken. 

Omvang en inzetbaarheid

MBS Eindhoven: 0,5 wtf (0,5750 is bespreekbaar)
Antoon van Dijkschool: 0,5 wtf

of 1,0000 wtf in een combinatie voor beide scholen. 

Taken

 • Begeleiden van beeldvormingstrajecten bij aanmelding en toelating voor onze school;
 • Begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van de Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) en specifieke hulpvragen vanuit de groepen;
 • Verrichten van psychodiagnostisch onderzoek en handelingsgerichte diagnostiek;
 • Lid zijn van de Commissie van Begeleiding; 
 • Dagelijks (ad hoc) en regelmatig gepland overleg in zorgteam van de betreffende afdeling;
 • Adviseren en meedenken in beleid specifieke zaken;
 • Multidisciplinair en oplossingsgericht kunnen werken binnen teams en met collega orthopedagogen/psychologen;
 • Verdere ontwikkeling van het eigen vakgebied.

Functie-eisen

 • Opleiding tot orthopedagoog/psycholoog en in het bezit van een psychodiagnostische bevoegdheid;
 • Kennis en ervaring met begeleidingsmethoden voor kinderen en jeugdigen met stoornissen binnen het autistisch spectrum en/of kinderen en jeugdigen met sociaal emotionele problematiek;
 • Leerkrachten in de groepen coachend begeleiden; hierbij praktisch kunnen handelen en aan kunnen sluiten bij de leerkrachtvaardigheden;
 • Specifieke kennis van EMB-problematiek is een pré;
 • Stressbestendig, flexibel, efficiënt werkend;
 • Werkzaam kunnen en willen zijn in een dynamische, innovatieve omgeving met onze doelgroep;
 • In crisissituaties handelend op kunnen treden.

Arbeidsvoorwaarden

 • Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO PO: maximum salaris in schaal 11;
 • Benoeming, na gebleken geschiktheid, voor onbepaalde tijd.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met:
- Henk Smeets, directeur MBS Eindhoven, bereikbaar op 040-2515859
- Marinka van Kempen, teamleider VSO, bereikbaar op 040-2515859
- Peter van Kreij, directeur Antoon van Dijkschool, bereikbaar op 0492-516335
- Mieke Vogels, teamleider orthopedagogen, bereikbaar op 0492-516335

Sollicitaties

Je gemotiveerde brief en curriculum vitae dient uiterlijk 20 januari bij ons binnen te zijn en kun je richten aan MBS Eindhoven t.n.v. dhr. H. Smeets (mbs.administratie@ssoe.nl) én de Antoon van Dijkschool t.n.v. dhr. Van Kreij (avd.sollicitanten@ssoe.nl).

Gesprekken staan gepland in de week van 25 januari. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.