Orthopedagoog voor het VSO voor vervanging gedurende zwangerschapsverlof

Het bestuur van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra roept voor de Mytylschool kandidaten op voor de functie van:

 

Orthopedagoog voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
met ingang van 19 augustus 2019 
voor vervanging gedurende zwangerschapsverlof 

Mytylschool Eindhoven verzorgt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar met functionele beperkingen, leerachterstanden, medische beperkingen en/of gedragsproblemen die behoefte hebben aan de specifieke specialistische ondersteuning die wij hen kunnen bieden. De afdeling vso leidt onze leerlingen op voor dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. De school is gelegen naast Libra audiologie en revalidatie, waarmee een intensieve samenwerking bestaat. De school wordt gekenmerkt door een veilig pedagogisch klimaat; er wordt planmatig en opbrengstgericht gewerkt naar een uitstroomprofiel (dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs).

Mytylschool Eindhoven werkt samen met de Externe Dienstverlening van SSOE. Vanuit deze afdeling worden advies, consultatie en ondersteuning aangeboden in het regulier onderwijs. De orthopedagoog van het vso werkt nauw samen met de orthopedagoog van het SO, een neuropsycholoog, de teamleider van het vso, het vso team en de directeur.

 

Werktijdfactor

0,4 fte (2 dagen)

Coördinerende taken 

 • Scheppen van randvoorwaarden voor de leerlingenzorg
 • Verantwoordelijk voor de procedures en afspraken op gebied van leerlingvolgsysteem en leerlingdossier 
 • Opstellen Ontwikkelings Perspectieven (OPP’s)
 • Opstellen toetskalender, zorgdragen voor voldoende toetsmateriaal en eventueel implementatie nieuwe toetsen
 • Zicht hebben op en bewaken van de doorgaande lijn in het onderwijsaanbod op het gebied van lezen, rekenen, taal, spelling en sociaal emotioneel 
 • Coördinatie en onderhouden van externe contacten op het gebied van de leerlingenzorg
 • Informeren directie en managementteam over de leerlingenzorg.      

Begeleidende taken             

 • Ondersteunen en adviseren bij gebruik van speciale hulpmiddelen
 • Zicht hebben op het traject voor leerlingen en waar nodig (individueel) ondersteunend hierin
 • Leiden van de gesprekken over zorgleerlingen (met o.a. ouders, hulpverleners, zorgaanbieders)
 • Begeleiden van scholing medewerkers

Functie-eisen   

 • Opleiding tot Orthopedagoog met succes afgerond
 • Ervaring in het werken en begeleiden van kinderen en jeugdigen met een lichamelijke functiebeperking en meervoudige beperking
 • Een stressbestendig, flexibel, goed samenwerkend en efficiënt werkend persoon die het een uitdaging vindt om te werken in een dynamische innovatieve omgeving 

Arbeidsvoorwaarden                 

De functie in ingeschaald in schaal 11 van de cao PO.  

Informatie      

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. S.Marechal, directeur, bereikbaar onder telefoonnummer 040 – 2418181 / 06-24899099.

Sollicitaties

Uw brief met motivatie en curriculum vitae kunt u tot 3 juni 2019 richten aan Mytylschool Eindhoven t.a.v. dhr. S. Marechal, Toledolaan 4, 5629 CC  Eindhoven of mailen naar a.bergman@ssoe.nl.