Teamleider onderwijszorggroep (OZ), MBS Eindhoven

Het Bestuur van SSOE roept voor MBS Eindhoven kandidaten op voor de functie van:

Teamleider onderwijs Zorggroep (OZ)

met ingang van 1 november 

Over de school:

MBS Eindhoven (Mgr. Bekkersschool) is een speciale school voor leerlingen met een eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte; de school heeft drie afdelingen: SO, VSO en Onderwijszorg. Het bevoegd gezag wordt gevormd door Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE). Er is altijd sprake van een bepaalde leer- en ontwikkelingsachterstand en relatief veel leerlingen van de school zijn bekend met het autisme spectrum stoornis (ASS). In het nieuwe schooljaar verwachten we 300 leerlingen op onze school, die verdeeld zijn over 10 SO-groepen, 8 VSO-groepen, onze nevenlocatie ‘de Blauwe Bloem’ en 9 Onderwijszorggroepen. De school heeft de beschikking over een modern pand met veel mogelijkheden voor onze verschillende doelgroepen. Er is ook BSO verbonden aan onze school.

Omvang: 

Wtf 0.8500 - 1.000 met een salariëring in schaal A12.

Taken en taakgebieden 

De teamleider geeft leiding, sturing en uitvoering aan het onderwijs en de organisatie van de afdeling waarvoor hij/zij eerstverantwoordelijk is. MBS Eindhoven kent drie afdelingen, met drie teams, te weten SO, VSO en Onderwijszorg. Het Management Team van de school (MT) wordt gevormd door de drie teamleiders samen met de directeur. De teamleider werkt onder directe verantwoordelijkheid van de directeur.

 • Onderwijskundig leiderschap; conformeren aan vastgesteld beleid en mede ontwikkelen van nieuw beleid voor de eigen afdeling; planmatige uitvoering, monitoring en evaluaties; resultaat- en opbrengstgericht kunnen werken.
 • Leerling resultaten; programma ontwikkeling en optimaliseren van het onderwijsaanbod in afstemming met zorgteam, CvB en ouders. Opbrengst- en handelingsgericht kunnen werken met een reëel ontwikkelingsperspectief naar de formeel aangeboden uitstroombestemmingen.
 • Leraren/medewerkersprestaties; sturend, coachend, begeleidend, delegerend, talent benuttend kunnen zijn, daarbij ook interventies kunnen toepassen en verzuimbeleid uitvoeren, bekwaamheidsdossier van medewerkers stimuleren, individuele monitoring en gesprekken uit de gesprekscyclus kunnen voeren.
 • Resultaatgerichte teamleiding; resultaatgericht kunnen sturen, ontwikkeling van het eigen team en het probleemoplossend vermogen.
 • Communicatie; transparant, verantwoord en verbindend opereren; spreekt aan, spreekt af en is aanspreekbaar.

Functie-eisen:

 • in het bezit zijn van de opleiding (adjunct-)schoolleider of bereid zijn deze te gaan halen;
 • beschikken over aantoonbare ervaring in leidinggeven aan een team;
 • ambitie hebben in leidinggeven door samen met een eigen team de kwaliteit van de school te behouden en waar mogelijk naar een hoger plan te tillen (high performing team/leerteam);
 • volwaardig MT-lid kunnen zijn; hetgeen in de praktijk betekent dat er naast de verantwoordelijkheid voor het eigen team een medeverantwoordelijkheid is voor de school en de stichting;
 • stressbestendig zijn en goede communicatieve vaardigheden bezitten om in een dynamische werkomgeving te kunnen werken;
 • een hoge mate van flexibiliteit en stabiliteit bezitten; eigenschappen waarop regelmatig een beroep zal worden gedaan;
 • in zijn algemeenheid altijd bereid zijn tot verdere persoonlijke ontwikkeling, studie en scholing;
 • affiniteit hebben met de doelgroep van de MBS; jongens en meisjes in de leeftijd van 4-19 jaar met een beperking, al dan niet met bijkomende problemen.

Arbeidsvoorwaarden:

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO PO en volgens vastgesteld functiehuis teamleider van SSOE. Benoeming, na gebleken geschiktheid, voor onbepaalde tijd.

Informatie:

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Henk Smeets, directeur, of een van de beschikbare teamleiders, bereikbaar onder telefoonnummer 040 – 251 58 59. Bezoek ook onze website www.mbseindhoven.nl of www.ssoe.nl.

Sollicitaties:

Graag zorgen dat je gemotiveerde brief en curriculum vitae uiterlijk 25 juni 2021 door ons ontvangen is. Deze kan je richten aan MBS Eindhoven t.a.v. dhr. H. Smeets, mailen aan mobiliteitscentrum@ssoe.nl. De gesprekken vinden in het begin van juli plaats.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.