Teamleider SO/IKC Antoon van Dijkschool

Het bestuur van de Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra roept voor de Antoon van Dijkschool kandidaten op voor de functie van:

Teamleider SO/IKC 

De Antoon van Dijkschool verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op maat aan ruim 220 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Onze leerlingen zijn vaak zeer moeilijk lerende kinderen en leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Wij bieden hen een veilige en gestructureerde leer- en leefomgeving. Dit doen we samen met de ouders. Zodat onze leerlingen uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, werken (betaalde en onbetaalde arbeid) en vrijetijdsbesteding. Ook zijn wij een school voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking (doel-groep MG-ZMLK). We besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatie, dagelijk-se levensvaardigheden, zelfredzaamheid en sociale redzaamheid. 

Werktijdfactor

0,8

Ingangsdatum

Per 1 augustus 2019 

Functie-eisen

De teamleider participeert in beleidsontwikkeling en vertaalt dit naar een inhoudelijk aanbod van methodes en technieken en onderwijsmiddelen. De leerlingondersteuning wordt beschreven in een groepsplan. De zorg voor de individuele leerling wordt vastgelegd in het Ontwikkelingsperspectief (OPP). De Commissie van Begeleiding (CvB) formuleert en bewaakt het OPP. Het stuurteam en de leerkracht zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het OPP. De teamleider is de schakel tussen CvB en leerkracht. De teamleider legt verantwoording af aan de directeur, is lid van het managementteam van de school en leidt een onderwijs-team. 

Taken

  • HBO/WO werk- en denkniveau 
  • Ervaring met complexe doelgroep
  • Beleidsontwikkeling, -implementatie en -uitvoering
  • Aansturen van een complexe organisatie
  • Samenwerking met betrokkenen binnen Passend Onderwijs
  • Kennis van Integraal Kind Centrum 
  • Opbrengstgericht werken vanuit landelijk doelgroepenmodel
  • In staat om verantwoording af te leggen over functioneren en resultaten;
  • Goede communicatieve eigenschappen;

Arbeidsvoorwaarden

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform het Kaderbesluit rechtspositie PO en cao PO; een maximumsalaris in schaal AD;

Informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer Peter van Kreij (directeur), te bereiken onder telefoonnummer  06 208 846 10.

Sollicitaties 

Uw brief met cv kunt u tot 16 mei 2019 mailen naar mobiliteitscentrum@ssoe.nl ter attentie van de heer P. van Kreij. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 23 mei vanaf 16.00 uur.