Scholen

Mytylschool Eindhoven

De Mytylschool Eindhoven verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op maat aan ruim 180 lichamelijk en/of meervoudig beperkte leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Het VSO bestaat uit praktijkgericht onderwijs, alle vormen van VMBO en (arbeidsmatige) dagbesteding. 

Klik hier voor een kort impressiefilmpje van Mytylschool Eindhoven.

Download hier het schoolondersteuningsplan

 

Toledolaan 4
5629 CC Eindhoven

040 241 81 81
mytyl.administratie@ssoe.nl
mytylschooleindhoven.nl


Antoon van Dijkschool Helmond

De Antoon van Dijkschool verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op maat aan ruim 200 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De leerlingen zijn (zeer) moeilijk lerend vanwege een verstandelijke beperking. Vaak spelen ook andere belemmerende factoren een rol, zoals Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en specifieke syndromen.

Het lesprogramma is erop gericht om samen te werken aan een toekomst die bij deze leerling past. Een toekomst waarin ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

Download hier het schoolondersteuningslan 

 

Berkveld 19
5709 AE Helmond

0492 51 63 35
avd.administratie@ssoe.nl
antoonvandijkschool.nl


MBS Eindhoven

De MBS Eindhoven verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op maat aan ruim 200 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Leerlingen zijn veelal zeer moeilijk lerend in combinatie met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of sociaal-emotionele problematieken. Ook zijn wij een school voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking (doelgroep MG-ZMLK).

Klik hier voor een kort impressiefilmpje over MBS Eindhoven.

Naast onze hoofdlocatie hebben we ook een nevenlocatie voor het SO aan de Leuvenlaan 23 in Eindhoven. 

Download hier het schoolondersteuningsplan

Venetiëstraat 43
5632 RM Eindhoven

040 251 58 59
mbs.administratie@ssoe.nl
mbseindhoven.nl