Welkom bij Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra

Wij zijn hét expertisecentrum voor onderwijs, begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. 

Wij vinden het belangrijk dat we een omgeving creëren waarin onze leerlingen en medewerkers uitgedaagd worden om grenzen te verleggen.  Deze missie vormt, samen met onze leidende principes en gedragsankers, de basis voor de gezamenlijke keuzes die we maken als scholen, expertisecentra en SSOE.

Ontdek onze scholen

Onze stichting biedt speciaal onderwijs (SO) en speciaal voortgezet onderwijs (VSO) op drie scholen in de regio Noord-Brabant. 

Onze scholen

Ontdek onze expertise

Naast speciaal onderwijs hebben we 2 expertisecentra: de Externe Dienstverlening en het Autisme Steunpunt. Beiden spelen een belangrijke rol in het begeleiden van professionals in het regulier en speciaal onderwijs. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  

Onze expertise