SSOE maakt gebruik van subsidie van het Europees Sociaal Fonds

Mytylschool Eindhoven, MBS Eindhoven en het Van Dijkcollege in Helmond maken gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte vakken kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.