Aanmelden

Je kind heeft een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Speciaal Onderwijs nodig om toegelaten te worden op de nieuwe school. Samen met de school van herkomst neem je contact op met het Samenwerkingsverband. Zij bekijken of jouw kind de ondersteuning nodig heeft van het speciaal onderwijs en starten samen met de school van herkomst de TLV-procedure op. Hierna kun je contact opnemen met de school van keuze voor een oriëntatie.

Meer informatie

Als je kind naar speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of een tussenvoorziening gaat, is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vereist. De school dient de TLV-aanvraag in. Dit is niet de rol van de ouders. 

In deze aanvraag beschrijft de school welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Zodra alle benodigde documentatie is verzameld, beoordeelt een team van experts bij het samenwerkingsverband de aanvraag. Soms kan het gebeuren dat een aanvraag wordt afgewezen.

Meer informatie

Wil je je kind aanmelden op één van onze scholen? Dan verwijzen we je graag naar de aanmeldprocedures. 

Antoon van Dijkschool, Helmond
Van Dijkcollege, Helmond
Mytylschool Eindhoven
MBS Eindhoven

Heb je hier vragen over? Stuur ons dan een e-mail.

E-mail ons

Overzicht samenwerkingsverbanden primair onderwijs

PO 30-05      De MeierijWebsite
PO 30-06Oss-Uden-VeghelWebsite
PO 30-07Eindhoven, Samen voor kinderenWebsite
PO 30-08Helmond-PeellandWebsite
PO 30-09Valkenswaard, Veldhoven e.o. (Kempen)   Website
PO 31-01PO Noord-LimburgWebsite
PO 31-03 PO Weert, NederweertWebsite

 

Overzicht samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs

VO 30-05      De Meierij                                                        Website
VO 30-06Oss-Uden-Veghel                                      Website
VO 30-07Eindhoven - Kempen, RSV PVOWebsite
VO 30-08Helmond-PeellandWebsite
VO 31-01Noord-LimburgWebsite
VO 31-03Weert, NederweertWebsite

 

 

 

De website 'Scholen op de kaart' geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. 
Je kunt hier alle scholen in deze regio vinden. 

Scholen op de kaart

Iedere school heeft zorgplicht. Dit betekent dat de school jou als ouder helpt met het vinden van een passende onderwijsplek voor je kind. Dit kan zijn bij de school waar je je kind hebt aangemeld, maar ook op een andere school. 

De school waar je kind is aangemeld, kijkt eerst of je kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel van de school vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan zoekt de school een andere school binnen het samenwerkingsverband. 

Bij voorkeur zoek je samen met de school een plek voor je kind in het reguliere onderwijs. Natuurlijk blijft ook het speciaal onderwijs toegankelijk. Daarvoor kun je meer in deze wegwijzer lezen. Bij de plaatsing kijken de scholen vooral naar wat het kind wél kan.

Zorgplicht