Financieel

Schoolgeld

Voor het speciaal (voortgezet) onderwijs hoeft er geen lesgeld betaald te worden. Andere kosten zoals boeken, materialen en opvang zullen door de ouders zelf betaald moeten worden. 

Basisonderwijs
Voorgezet onderwijs

Vrijwillige ouderbijdrage

We zijn van mening dat al onze leerlingen mee moeten kunnen doen met alle activiteiten die wij organiseren. Wij kennen dan ook geen vrijwillige ouderbijdrage binnen onze scholen. 
In sommige gevallen kunnen er activiteiten zijn waarvoor wél een bijdrage wordt gevraagd. Deze activiteiten kunnen alleen doorgaan als de ouderbijdragen de kosten dekken. 

Heb je financiële steun nodig voor je kind met een ondersteuningsbehoefte? Dan zijn er meerdere regelingen waar je gebruik van kunt maken. Via de site van het Ministerie van VWS, kun je meer informatie vinden. 

PGB
WLZ

Op onze scholen worden regelmatig informatieavonden voor ouders gehouden over wat er op je af komt, zodra je kind 18 jaar wordt. Wij hebben alvast een informatief document gemaakt met veel van deze informatie.

Ook de Rijksoverheid geeft hier meer informatie over.

Dit vind je misschien ook interessant

Factsheet jaarcijfers 2022

In aanvulling op ons nieuwe Magazine en jaarverslag 2022 hebben we een factsheet ontwikkeld waarbij je in 1 oogopslag voor ons belangrijke jaarcijfers over 2022 kunt vinden.

SSOE maakt gebruik van subsidie van het Europees Sociaal Fonds

Mytylschool Eindhoven, MBS Eindhoven en het Van Dijkcollege in Helmond maken gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of vso op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs.